oficiální stránky obce

1.kolo Volby prezidenta ČR 2018 v obci Charvatce

Celkový počet osob zapsaných do seznamů voličů:      222

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:           157

Počet platných hlasů v okrsku celkem:                         157

Č.k.    Jméno a příjmení                                             počet hlasů

  1.   –                                                                                  0
  2.   –                                                                                  0
  3.   –                                                                                  0
  4.   –                                                                                  0                                                            
  5.   –                                                                                  0
  6.   –                                                                                  0
  7.   Miloš Zeman                                                            86
  8.   –                                                                                  0
  9.   Jiří Drahoš                                                                 71