oficiální stránky obce

MUDr. Škubal Leo oznamuje termíny plánované dovolené:

15.7. – 26.7.2019 (10 dnů)
9.9. – 27.9.2019 (15 dnů)

Zastupuje MUDr. Hrušková
v ord. Březno: tel. 326 399 227
v ord. Dobrovice: tel. 326 398 254