oficiální stránky obce

Obec ve spolupráci s fy Compag Mladá Boleslav připravuje svoz nebezpečného odpadu na den 5.5.2019 v 8.00 hod. Stanoviště firmy Compag bude na prostranství u prodejny masa. Výčet nebezpečného odpadu je uveden v příloze  charvatce-nebodpad. Odvezen bude jen nebezpečný odpad který od Vás převezmou pracovníci firmy osobně. Pripomínáme, že firma zde bude jen po dobu nezbytně nutnou, proto dbejte na dochvilnost.