oficiální stránky obce

Vážení spoluobčané.

Dovolujeme si Vás pozvat na „Vítání občánků obce Charvatce 2019“. Vítání je plánováno na 1. 6. 2019 v čase mezi 12-17 hodinou (čas bude specifikován podle počtu zájemců). Na tento slavností obřad jsou zvány děti narozené v letech 2017 – 2019 s trvalým bydlištěm v obci Charvatce a jejich doprovod. Uvítání staršího dítěte je v případě většího zájmu též  možné. V případě zájmu zašlete nebo doručte vyplněnou přihlášku na OÚ. prihlaska-vitani-obcanku-obce-charvatce .