oficiální stránky obce

Poplatek za psa na rok 2020 je možné uhradit v čase prodeje známek na popelnice a to ve dnech  2.1.2020 v 8.00-12.00 a 15.30-18.00 hod., 4.1.2020 v 9.00-11.00 a 17.00-19.00 hod. a 8.1.2020 v 17.00-19.00 hod. a v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet obce: č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení . Výše poplatku je 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost poplatku je 31.1.2020. Současně s poplatkem odevzdejte fotografii do obecního registru psů pokud jste tak neudělali v loňském roce. Předem děkujeme za spolupráci.