oficiální stránky obce

Ve dnech  2.1.2020 v 8.00 -12.00 a 15.30-18.00 hod., 4.1.2020 v 9.00-11.00 a 17.00-19.00 hod. a 8.1.2020 v 17.00-19.00 hod. je možné na OÚ uhradit v hotovosti poplatek za komunální a tříděný odpad a poplatek za psa na rok 2020. Na základě zákona 185/2001 Sb. o odpadech a zvýšení nákladů za likvidaci odpadu vzniklého na území obce v uplynulém roce schválilo zastupitelství obce na svém veřejném zasedání dne 16.12.2019 úpravu poplatků za komunální a tříděný odpad. Komunální odpad: 120l – 1050,- Kč; 240l – 2000,- Kč frekvence vývozu jednou za dva týdny (každý sudý čtvrtek); 120l – 2200,- Kč frekvence vývozu jednou za týden (každý čtvrtek); tříděný odpad – 450,- Kč. U Obecního domu bude rozšířen sortiment tříděného odpadu o kontejnery na spálený jedlý olej (vhazovat v PET lahvích) a plechovky ze železa a hliníku. Poplatek za tříděný odpad je povinen zaplatit dle obecní vyhlášky majitel každého č.p. a ev. č. v katastru obce. Nově je možné objednat vývoz komunálního odpadu 42 svozů ročně: nádoba 120l – 1700,- Kč (rozpis svozů je uveřejněn v závěru příspěvku). Platba převodem na účet obce – č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení. Splatnost poplatku je do 31.1.2020. Známky pro označení popelnice budou k vyzvednutí na OÚ v čase prodeje a v úředních hodinách. Celé znění obecní vyhlášky je zde: 1-2018_ozv-o-poplatku-za-ko-charvatce-novela-2019

 

Rozpis 42 svozového systému pro rok 2020: (od 19.3. – 29.10. svoz každý týden)

9.1.  23.1.  6.2.  20.2.  5.3.  19.3.  26.3.  2.4.  9.4.  16.4.  23.4.  30.4.  7.5.  14.5.  21.5.  28.5.  4.6.  11.6.  18.6.  25.6.  2.7.

9.7.  16.7.  23.7.  30.7.  6.8.  13.8.  20.8.  27.8.  3.9.  10.9.  17.9.  24.9.  1.10.  8.10.  15.10.  22.10.  29.10.  12.11  26.11.  10.12.  24.12.