oficiální stránky obce

Vzhledem k současné situaci a nouzovému stavu v naši republice a v zájmu zachování tradic, proběhne velikonoční řehtání ve dnech 9., 10. a 11. 4. 2020 netradičním způsobem. Veškeré informace naleznete v přiloženém letáčku.

Text u sobotního řehtání:

„Poledne zvoníme, Jidáše honíme.
Ó Jidáši zrádce, cos to učinil,
že jsi svého Mistra Židům prozradil.
Za to musíš v pekle býti, hořeti
až na věky věků se tam trápiti.

Kopali jámu, Ježíši Pánu,
aby ho jali, ukřižovali.
Na velký Pátek do hrobu dali.
Na Bílou sobotu z hrobu vyndali.“