oficiální stránky obce

Dne 25.10.2020 v 8.30 hod. se v naši obci uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Upozorňujeme na dochvilnost. Firma zde bude jen krátce.

Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budou brány pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru firma COMPAG převezme také:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
  • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
  • drobné baterie a monočlánky
  • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Stanoviště firmy COMPAG bude opět na prostranství u hospodářského dvora (u prodejny masa a uzenin).