oficiální stránky obce

Poplatek za psa na rok 2020 je možné uhradit v čase prodeje známek na popelnice a to ve dnech  30.12.2020 v 13.00-15.00 hod., 6.1.2021 v 13.00-15.00 hod. a 13.1.2020 v 16.00-18.00 hod. a v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet obce: č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení . Výše poplatku je 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost poplatku je 31.1.2021. Současně s poplatkem odevzdejte fotografii do obecního registru psů pokud jste tak neudělali v loňském roce. Předem děkujeme za spolupráci.