oficiální stránky obce

Dle informací sdělených firmou COMPAG začíná ve čtvrtek 14.1.2021 nový cyklus dvoutýdenního svozu směsného odpadu pro rok 2021, co znamená, že 14.1.2021 fa. COMPAG vyveze všechny popelnice a pak každé 2 týdny ti popelnice, které mají nalepenou dvoutýdenní (modrou) známku. (t.j. každý sudý kalendářní týden).