oficiální stránky obce

Firma ČEZ a.s. informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060757813 v Charvatcích, kat. úz. Charvatce u Jabkenic,  a to dne 10.3.2021 od 7.30 – 15.00.
Důvodem je provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.