oficiální stránky obce

Firma ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060772734 dne 9.6.2021 v čase od 7.30 do 15.00 hod. z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.