oficiální stránky obce

Obec Charvatce vyhlašuje od 8.7.2021 do 20.7.2021 veřejnou sbírku na pomoc obcím na Moravě zasažené tornádem. Občané obce, kteří se chtějí sbírky účastnit můžou poukázat peněžní prostředky na transparentní účet č. 123-4608780277/0100 zřízený obcí u Komerční banky a.s. pro tento účel nebo prostřednictvím sběrné listiny schválené Krajským úřadem Středočeského kraje v krámě u paní Puldové, která je k tomu řádně zplnomocněna. 

Dokumenty dokladující vyhlášení sbírky: verejna-sbirka-morava-pdf