oficiální stránky obce
Ing. Ján Marček

Ing. Ján Marček

Z důvodu propojení nového vodovodního přivaděče z VDJ Luštěnice do Kosořic, dojde

dne 11.7. 2019 v době od 7:30 – 16:00  hod.

k odstávce – přerušení dodávky vody pro obce Kosořice, Jabkenice, Charvatce a Chudíř  

Žádáme všechny odběratele na uvedenou dobu o maximální předzásobení se pitnou vodou.
Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

VaK Mladá Boleslav se omlouvá za způsobené problémy.

V případě jakýchkoliv dotazů, se prosím obraťte na nepřetržitý dispečink VaK MB – 

Vodovody a kanalizace  Mladá Boleslav a.s – tel. 326 721 507, 326 376 130, 326 376 160, 603 245 533

„Bílý kominík, Váš dodavatel pevných paliv a okrasného kameniva z Chotětova prodlužuje JARNÍ SLEVY UHLÍ!

Neváhejte a nakupte ihned kvalitní Ledvické uhlí ještě před technologickou odstávkou na dolech.

Kvalitní Ledvické uhlí bez prachu, to je Bílý kominík z Chotětova. 

Objednávejte ihned na 770 179 210 nebo na bilykominik.cz

Ve dnech od 14.6.2019 bude po dobu nevyhnutně nutnou z důvodu výstavby uzavřen vjezd do ulice u víceúčelového hříště ze silnice 275/II (od hasičárny). Kolem Dětského hřiště bude vymezen průchod pro pěší směrem k  Obecnímu domu. Děkujeme za pochopení.

Ode dne 1.6.2019 vstoupila v platnost smlouva s městem Dobrovice o využití Sběrného dvora v Dobrovici občany naší obce. Občané zde můžou složit odpad dle seznamu uveřejněného v závěru přízpěvku. Tímto vedení obce dořešilo možnosti likvidace všech druhů odpadů. V krátké době obdržíte do svých domovů ucelenou informaci o možnostech správneho nakládání s odpady vzniklými na území obce Charvatce.

Provozní  doba Sběrného dvora:

 

 

Seznam druhů odpadů a jejich zpoplatnění najdete zdecenik-sberny-dvur-dobrovice-pro-obcany-charvatec

„Firma DEBLICE – lesy vyhlašuje TOTÁLNÍ VÝPRODEJ JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ a letní akci na dřevěné brikety a dřevěné pelety do kamen a kotlů:

–         U jehličnatého dříví přímo z lesa cena 500 korun za metr včetně dopravy, dále i nejnižší ceny v historii naší firmy za nařezané a naštípané, případně za metry. Vhodné na předzásobení na roky dopředu – kalamita jednou skončí.

–         Dřevěné brikety a pelety za nejnižší ceny v roce k předzásobení na zimu, možnost dopravy za poloviční cenu nebo zdarma

Více informací a kontakt na www.deblicelesy.cz.“

 

Vážení spoluobčané.

Dovolujeme si Vás pozvat na „Vítání občánků obce Charvatce 2019“. Vítání je plánováno na 1. 6. 2019 v čase mezi 12-17 hodinou (čas bude specifikován podle počtu zájemců). Na tento slavností obřad jsou zvány děti narozené v letech 2017 – 2019 s trvalým bydlištěm v obci Charvatce a jejich doprovod. Uvítání staršího dítěte je v případě většího zájmu též  možné. V případě zájmu zašlete nebo doručte vyplněnou přihlášku na OÚ. prihlaska-vitani-obcanku-obce-charvatce .

S lítostí vám oznamujeme, že ode dne 10.4.2019 po dobu nevyhnutně nutnou bude nové dětské hřiště  z bezpečnostních důvodů UZAVŘENO. Důvodem uzavření je výstavba souboru budov včetně školky v těsné blízkosti hřiště. I nadále je vám k dispozici dětské hřiště u Obecního domu. Děkujeme za pochopení.

Dne 1.4.2019 v ranních hodinách bude pokračovat výstavba  souboru staveb “CHARVATECKÁ NÁVES” rozebíráním Hasičské zbrojnice.

Děkujeme “mladým” členům SDH, kteří za asistence vedení obce přestěhovali v sobotu a neděli 30. a 31.3. veškerý materiál včetně hasičské techniky z “hasičárny” do náhradních prostor a přispěli tak významně k zdárnému průběhu příprav jejiho rozebírání. Obracíme se dále na obyvatele obce se žádostí, aby se pohybovali v okolí stavby se zvýšenou opatrností a trpělivě snášeli případná omezení z důvodu výstavby, za které sa předem omlouváme. Provoz Dětského hřiště zatím nebude omezen.

Dne 2.3.2019 v 14.00 hod. se uskutečnilo symbolické položení zakladního kamene souboru staveb “CHARVATECKÁ NÁVES” za účasti zastupitelů obce Charvatce, zástupců vedení spolků působících v obci, zasloužilých občanů a jejich rodin, starostů okolních obcí, představitelů kraje, stavebního úřadu, architekta, dodavatele a dalších hostů. Základní kámen byl vybrán ze sutin staveb hospodářského dvora v Charvatcích. Pochází z dob první zmínky o obci z roku 1382 a bude zabudován do zdiva nové budovy bezbariérového obecního úřadu.