oficiální stránky obce
Ing. Ján Marček

Ing. Ján Marček

Zveme Vás dne 26.1.2020 od 15.30 do sálu Obecního domu k diskuzi se zastupiteli obce na téma Mateřská školka v Charvatcích. Diskutovat budeme o právní formě, typu a programu školky, míře angažovanosti rodičů, vybavení, financování a dalších tématech. Všichni jste zváni. Využijte příležitost spoluvytvářet život v naši obci! Tešíme sa na setkáni s Vámi. Více informací najdete zde: pozvanka-skolka

 

 

Obec Charvatce ve spolupráci s občany a spolky působícími v obci připravuje pro rok 2020 tradiční i nové kulturní, společenské a sportovní akce pro obyvatele a jejich přátele. Zde zveřejňujeme kalendář připravovaných akcí: 

 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI CHARVATCE V ROCE 2020

15.2.              Masopust

22.2.              Hasičský ples

4.4.                Velikonoční zdobení

9.4. -11.4.      Vyřechtávání

12.4.              Velikonoční zábava

13.4.              Pomlázka

30.4.              Čarodějnice

30.4.              Stavění Májky

20.6.              Turnaj v minifotbale

21.6.              Vítání občánků

5.7.                Setkání rodáků

29.8.              Ukončení prázdnin

26.9.              Nohejbalový turnaj

10.10.            Drakiáda

7.11.              Posvícenská zábava

28.11.            Adventní zdobení

29.11.            Rozsvícení Vánočního stromu

5.12.              Mikulášská nadílka pro děti

22.12.            Zpívání vánočních koled

31.12.            Silvestrovský zápas v minifotbale Hořeňáci – Doleňáci

 

kalendar-kulturnich-akci_2020

 

Touto cestou Vás na ně srdečně zveme a přejeme Vám hodně zábavy a radostných chvil v novém roce.

 

Zveme vás dne 7.1.2020 v 18.00 hod. do sálu Obecního domu v Charvatcích na setkání s paní Danielou Rovnou, ředitelkou Mateřské školy Klubíčko – Boseň a její spolupracovníky na téma: Waldorfská pedagogika v mateřské škole.

Poplatek za psa na rok 2020 je možné uhradit v čase prodeje známek na popelnice a to ve dnech  2.1.2020 v 8.00-12.00 a 15.30-18.00 hod., 4.1.2020 v 9.00-11.00 a 17.00-19.00 hod. a 8.1.2020 v 17.00-19.00 hod. a v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet obce: č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení . Výše poplatku je 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost poplatku je 31.1.2020. Současně s poplatkem odevzdejte fotografii do obecního registru psů pokud jste tak neudělali v loňském roce. Předem děkujeme za spolupráci.

Ve dnech  2.1.2020 v 8.00 -12.00 a 15.30-18.00 hod., 4.1.2020 v 9.00-11.00 a 17.00-19.00 hod. a 8.1.2020 v 17.00-19.00 hod. je možné na OÚ uhradit v hotovosti poplatek za komunální a tříděný odpad a poplatek za psa na rok 2020. Na základě zákona 185/2001 Sb. o odpadech a zvýšení nákladů za likvidaci odpadu vzniklého na území obce v uplynulém roce schválilo zastupitelství obce na svém veřejném zasedání dne 16.12.2019 úpravu poplatků za komunální a tříděný odpad. Komunální odpad: 120l – 1050,- Kč; 240l – 2000,- Kč frekvence vývozu jednou za dva týdny (každý sudý čtvrtek); 120l – 2200,- Kč frekvence vývozu jednou za týden (každý čtvrtek); tříděný odpad – 450,- Kč. U Obecního domu bude rozšířen sortiment tříděného odpadu o kontejnery na spálený jedlý olej (vhazovat v PET lahvích) a plechovky ze železa a hliníku. Poplatek za tříděný odpad je povinen zaplatit dle obecní vyhlášky majitel každého č.p. a ev. č. v katastru obce. Nově je možné objednat vývoz komunálního odpadu 42 svozů ročně: nádoba 120l – 1700,- Kč (rozpis svozů je uveřejněn v závěru příspěvku). Platba převodem na účet obce – č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení. Splatnost poplatku je do 31.1.2020. Známky pro označení popelnice budou k vyzvednutí na OÚ v čase prodeje a v úředních hodinách. Celé znění obecní vyhlášky je zde: 1-2018_ozv-o-poplatku-za-ko-charvatce-novela-2019

 

Rozpis 42 svozového systému pro rok 2020: (od 19.3. – 29.10. svoz každý týden)

9.1.  23.1.  6.2.  20.2.  5.3.  19.3.  26.3.  2.4.  9.4.  16.4.  23.4.  30.4.  7.5.  14.5.  21.5.  28.5.  4.6.  11.6.  18.6.  25.6.  2.7.

9.7.  16.7.  23.7.  30.7.  6.8.  13.8.  20.8.  27.8.  3.9.  10.9.  17.9.  24.9.  1.10.  8.10.  15.10.  22.10.  29.10.  12.11  26.11.  10.12.  24.12.

 

Z důvodu soustavného porušování dopravní značky u vstupu do odpočinkové zóny Dubová alej ze silnice III/2751 a zvýšení bezpečnosti pěších byla zde instalována závora bránící vjezdu motorových vozidel. Vstup pro pěší i s kočárky je umožněn po pravé straně závory.

Děkujeme za pochopení.

 

All-focus

Dne 1.12.2019 byla ukončena uzavírka silnice III/27510 směr Chudíř. V těchto dnech ještě probíhá na silnici úprava příkopů a krajnic.. Silnice je průjezdná s opatrností. 

Žádáme Vás o součinnost, trpělivost a opatrnost po dobu opravy silnice.

Děkujeme za pochopení.

Ve dnech od 14.6.2019 bude po dobu nevyhnutně nutnou z důvodu výstavby uzavřen vjezd do ulice u víceúčelového hříště ze silnice 275/II (od hasičárny). Kolem Dětského hřiště bude vymezen průchod pro pěší směrem k  Obecnímu domu. Děkujeme za pochopení.

Ode dne 1.6.2019 vstoupila v platnost smlouva s městem Dobrovice o využití Sběrného dvora v Dobrovici občany naší obce. Občané zde můžou složit odpad dle seznamu uveřejněného v závěru přízpěvku. Tímto vedení obce dořešilo možnosti likvidace všech druhů odpadů. V krátké době obdržíte do svých domovů ucelenou informaci o možnostech správneho nakládání s odpady vzniklými na území obce Charvatce.

Provozní  doba Sběrného dvora:

 

 

Seznam druhů odpadů a jejich zpoplatnění najdete zdecenik-sberny-dvur-dobrovice-pro-obcany-charvatec
Ceny v ceníku jsou uvedeny BEZ DPH.