oficiální stránky obce

Aktuality

SDH Charvatce ve spolupráci s obcí Charvatce vás zvou na oslavu  95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Charvatcích, která se uskuteční spolu s Dětským dnem v sobotu 28.8.2021 od 14.00 hod. u Hasičské zbrojnice na Charvatecké návsi. Připraveny jsou soutěže pro děti, skákací hrad, občerstvení a večer zábava s kapelou. 

 

Obec Charvatce vyhlašuje od 8.7.2021 do 20.7.2021 veřejnou sbírku na pomoc obcím na Moravě zasažené tornádem. Občané obce, kteří se chtějí sbírky účastnit můžou poukázat peněžní prostředky na transparentní účet č. 123-4608780277/0100 zřízený obcí u Komerční banky a.s. pro tento účel nebo prostřednictvím sběrné listiny schválené Krajským úřadem Středočeského kraje v krámě u paní Puldové, která je k tomu řádně zplnomocněna. 

Dokumenty dokladující vyhlášení sbírky: verejna-sbirka-morava-pdf

Firma ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060772734 dne 9.6.2021 v čase od 7.30 do 15.00 hod. z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.

V sobotu 1.5.2021 začíná novou sezonu tenisová škola pro děti od 6 let pod vedením odborného trenéra pana Jiřího Vokáče. Výuka bude probíhat každou sobotu od 9.00 – 10.00 hod. Děti si sebou donesou tenisovou raketu, sportovní oblečení, sportovní obuv a pití.

I letos proběhne pálení dřeva z prořezaných stromů a keřů obyvateli naší obce. “Pálení čarodejnic” proběhne 30.4.2021 po 20.00 hod. Akce proběhne pod dohledem SDH Charvatce. Místo pro shromažďování dřeva ze zahrad je vyhrazeno za malým rybníkem proti Záhumenskému rybníku (viz mapka). Dřevo můžete vozit ve dnech 26.-30.4.2021.

Přihlížet k pálení je možné jenom za dodržení všech aktuálních nařízení vlády ČR!