oficiální stránky obce

Aktuality

„Firma DEBLICE – lesy vyhlašuje TOTÁLNÍ VÝPRODEJ JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ a letní akci na dřevěné brikety a dřevěné pelety do kamen a kotlů:

–         U jehličnatého dříví přímo z lesa cena 500 korun za metr včetně dopravy, dále i nejnižší ceny v historii naší firmy za nařezané a naštípané, případně za metry. Vhodné na předzásobení na roky dopředu – kalamita jednou skončí.

–         Dřevěné brikety a pelety za nejnižší ceny v roce k předzásobení na zimu, možnost dopravy za poloviční cenu nebo zdarma

Více informací a kontakt na www.deblicelesy.cz.“

 

Dne 21.5.2019 od 7:30 do 17:00 hod proběhne odstávka pitné vody z důvodu výstavby nového vodovodního přivaděče z VDJ Luštěnice do Kosořic.

Žádáme všechny odběratele na uvedenou dobu o maximální předzásobení se pitnou vodou.
Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

V případě jakýchkoliv dotazů, se prosím obraťte na dispečink VaK MB – Vodovody a kanalizace  Mladá Boleslav a.s – tel. 326721507, 603245533

Vážení spoluobčané.

Dovolujeme si Vás pozvat na „Vítání občánků obce Charvatce 2019“. Vítání je plánováno na 1. 6. 2019 v čase mezi 12-17 hodinou (čas bude specifikován podle počtu zájemců). Na tento slavností obřad jsou zvány děti narozené v letech 2017 – 2019 s trvalým bydlištěm v obci Charvatce a jejich doprovod. Uvítání staršího dítěte je v případě většího zájmu též  možné. V případě zájmu zašlete nebo doručte vyplněnou přihlášku na OÚ. prihlaska-vitani-obcanku-obce-charvatce .

Spolek přátel Charvatců zve ženy a dívky 30.4.2019 od 16.00 do 18.00 hod.  ke zdobení Májky. Zdobení proběhne u “Kálku” (pod kapličkou). Materiál k zdobení bude k dispozici na místě. Májka bude vztyčená v 18.00 hod. u Obecního domu.

Obec ve spolupráci s fy Compag Mladá Boleslav připravuje svoz nebezpečného odpadu na den 5.5.2019 v 8.00 hod. Stanoviště firmy Compag bude na prostranství u prodejny masa. Výčet nebezpečného odpadu je uveden v příloze  charvatce-nebodpad. Odvezen bude jen nebezpečný odpad který od Vás převezmou pracovníci firmy osobně. Pripomínáme, že firma zde bude jen po dobu nezbytně nutnou, proto dbejte na dochvilnost.

SDH Charvatce zve všechny občany dne 30.4.2019 (v úterý) v 19.00 hod. k Záhumennému rybníku na tradiční Pálení čarodejnic. Naši hasiči pro Vás připravili také občerstvení.

Zveme děti ve dnech 18.4. – 20.4. 2019 (čvrtek – sobota) na Velikonoční vyřechtávání. Sraz dětí je ve čtvrtek 18.4. v 16.00 hod. u Obecního domu.

Od 15.4.2019 do 30.4.2019 je možné svážet větve a dřevo z prořezání ovocných a okrasných stromů a keřů na místo pálení čarodejnic, které se nachází u Záhumenního rybníku na konci komunikace (u pole). Je zakázáno zde vozit zbytky nábytku, lakované a jinak barvené dřevo, pneumatiky a podobný odpad z dúvodu ochrany životního prostředí a zdraví prihlížejících v době pálení ohně. Zapálení ohně s drobným občerstvením proběhne 30.4.2019 v 19.00 hod. za organizace SDH Charvatce.

S lítostí vám oznamujeme, že ode dne 10.4.2019 po dobu nevyhnutně nutnou bude nové dětské hřiště  z bezpečnostních důvodů UZAVŘENO. Důvodem uzavření je výstavba souboru budov včetně školky v těsné blízkosti hřiště. I nadále je vám k dispozici dětské hřiště u Obecního domu. Děkujeme za pochopení.