oficiální stránky obce

Aktuality

1 2 3 7

Dne 25.10.2020 v 8.30 hod. se v naši obci uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Upozorňujeme na dochvilnost. Firma zde bude jen krátce.

Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budou brány pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru firma COMPAG převezme také:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
  • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
  • drobné baterie a monočlánky
  • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Stanoviště firmy COMPAG bude opět na prostranství u hospodářského dvora (u prodejny masa a uzenin).

Obec Charvatce a spolky působící v obci Vás zvou dne 27.9.2020 po 13.00 hod. na CHARVATSKÉ SLAVNOSTI. Slavnosti se konají na nově zkolaudované Charvatecké návsi. Připraveno je bohaté občerstvení, přivítací přípitek, doprovodní program pro děti, znovuotevření dětského hřiště s pískovištěm, výstava veteránů včetně traktorů a zemědělské techniky, prohlídka soutěžní a zásahové techniky SDH Charvatce, nový dopravní automobil SDH, sportovní aktivity, hudba k poslechu i tanci a jiné zajímavosti. Všichni jste srdečně zváni!

 


Přijďte vdechnout monumentální stavbě život !

 

 

 

 

 

Po dlouhé době čekání  a příprav zahájí dne 29.9.2020 v 6.30 hod. svoji činnost Mateřská škola Lipová Charvatce. Díky obětavému přístupu pani ředitelky Marie Pulcové a zřizovatele Obce Charvatce,  se povedlo v neobvykle krátkém čase vytvořit zázemí pro pokojný rozvoj dětí předškolního věku. Děkujeme všem rodičům za důvěru, pochopení a trpělivost.

Kontakt: Mateřská škola Lipová Charvatce, příspěvková organizace
                 Charvatce 100, 294 45 Charvatce
                 Tel.: 608 606 739
                 email: reditelka@mscharvatce.cz

                  č. účtu: 123-2540060257/0100

 

Dnem 25.6.2020 (čtvrtek) začne dle informací dodavatele stavby příprava povrchu pro pokládku finálního asfaltového povrchu komunikací a samotná pokládka v lokalitě Topolová. Detailní informace včetně omezení a uzavření najdete v přiloženém letáku nebo na tel.: 603412044

V těch dnech použijte k parkování vozidel místa v Dubové aleji nebo volná parkovací místa v blízkém okolí lokality.

upozorneni-topolova

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Obec Charvatce vyhlašuje dnem 8.6.2020 KONKURS na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Lipová Charvatce, příspěvková organizace. Termín podání přihlášek je do 12.7.2020 do 12.00 hod. na OÚ Charvatce nebo poštou na adresu:: Obec Charvatce, Obecní úřad Charvatce, Charvatce č.p. 78, 294 45 Jabkenice. Podrobné informace ke konání konkursu, obsahu přihlášek a požadované kvalifikaci naleznete na Úřední desce nebo zde:

Vážení spoluobčané. 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na “Vítání občánků obce Charvatce 2020“. Vítání je plánováno na neděli 21.6.2020 v čase mezi 9-11 hodinou (čas bude specifikován). Na tento obřad jsou zvány děti narozené v letech 2019-2020 s trvalým bydlištěm v obci Charvatce. Přihláška, další informace a kontakt jsou k nalezení v příloze. Těšíme se na Vás 🙂 
 

Obec Charvatce vyhlašuje dnem 1.5.2020 KONKURS na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Lipová Charvatce, příspěvková organizace. Termín podání přihlášek je do 30.5.2020 do 12.00 hod. na OÚ Charvatce nebo poštou na adresu:: Obec Charvatce, Obecní úřad Charvatce, Charvatce č.p. 78, 294 45 Jabkenice. Podrobné informace ke konání konkursu, obsahu přihlášek a požadované kvalifikaci naleznete na Úřední desce nebo zde: konkurs-na-reditele-reditelku-ms-lipova-charvatce

Dle sdělení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje je z důvodu povětrnostních podmínek a vytíženosti HZS Pálení čarodejníc dne 30.4.2020 ZAKÁZÁNO. Z tohoto důvodu neproběhne dne 30.4.2020 ani v naši obci. Pálení (likvidace) dřevěného odpadu ze zahrad (ořezané větve a dřevo zřezaných stromů) proběhne v nejbližším možném termínu na již stanoveném místě. Termín bude oznámen rozhlasem a na stránkach obce Charvatce. NEVYHAZUJTE DŘEVO DO BIOODPADU!

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu proběhne ve čtvrtek 30.4.2020 v 20.00 hod.“Pálení čarodejnic” za dodržení všech vládou nařízených bezpečnostních opatření (roušky, rozestupy, …). Ořezané větve a dřevo ze spílených stromů a jiný dřevěný odpad ze zahrad můžete vozit do Dubové aleje na vjezd na pole. Ukládejte prosím zbytky ze zahrad na vzdálenější stranu kopy. (Ať nechytne maringotka, která je poblíž 🙂 ). Děkujeme za pochopení a těšíme se, až se zase sejdeme na jedné ze společných aktivit.

1 2 3 7