oficiální stránky obce

Aktuality

Ve volbách do zastupitelstva obce Charvatce konaných ve dnech 23. a 24.9.2022 byli do zastupitelstva obce Charvatce zvoleni: Tomáš Langer, Pavel Boháček st., Zdeněk Dvorský, Petr Farbiak, Ján Marček, Petra Knížková a Oldřich Pulda. Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce.

Dne 22.9.2022 započali stavební práce za účelem úprav dispozic Obecního domu. Hlavním cílem je zvětšení vnitřních prostor Hospody a její zpřístupnění hlavním vchodem od silnice, zefektivnění provozu Obchůdku, rozšíření kapacity Společenského sálu o prostory bývalého Obecního úřadu a rekonstrukce kanalizace v prostorách . Z tohoto důvodu byl provoz obchůdku přestěhován do vnitřních prostor Hospody a provoz hospody pokračuje pod přístřeškem za Obecním domem. Dle postupu staveních prací budou provozy obou subjektů aktualizovány. O případných změnách budou občané informováni obvyklými způsoby.

VaK Nymburk oznamuje občanům obce Charvatce, že vzhledem k nutnosti provedení revize na elektroinstalaci čerpací stanice odpadních vod, je žádá o umožnění přístupu k tomuto zařízení, jehož jsou provozovatelem. Zákon jim ukládá jednou za 4 roky provést periodickou revizi.

Revize budou prováděny ve Vaší obci v měsíci srpnu 2022 vždy o víkendech

Kontrolní měření potřebné k vystavení revizí bude provádět pan Bašta Jaroslav.

 Telefon: 608 780 714    

  vak-nymburk-revize-elektroistalace-kaalizaci-pripojky

  vak-nymburk-revize-elektroistalace-kaalizaci-pripojky_prukaz                                                            

                                                                                                      

 

Obec Charvatce a Sbor dobrovolných hasičů Charvatce srdečně zve všechny děti, občany, rodáky a přátelé na CHARVATECKÉ SLAVNOSTI 2022 a DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční  v sobotu 3.9.2022 na Charvatecké návsi a přilehlém okolí a to u příležitosti ukončení letních prázdnin a 640. výročí první zmínky o obci. Pestrý program pro děti i dospělé bude zahájen ve 13.00 hod.

 

 

Obec Charvatce zve děti narozené v roce 2021 a 2022 trvale bydlící v naši obci a jejich rodiče a rodinné příslušníky na již tradiční slavnostní Vítání občánků, které se uskuteční 19.6.2022 v Obecním domě. V případě zájmu rádi přivítáme i starší děti, které se ještě této slavnosti nezúčastnili. Prosíme zájemce o vyplnění a doručení přiložené přihlášky v tištěné podobě na obecní úřad, nebo mailem na adresu uvedenou v přihlášce a to do neděle 5.6.2022. Čas slavnosti bude ještě upřesněn a zveřejněn. Těšíme se na Vás.

charvatce-souhlas-prihlaska-vitani-obcanku

 

VaK Nymburk a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací zakazuje s okamžitou platností napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu. Napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu není v souladu s uzavřenými smlouvami.

V sobotu 30.4.2022 v 20.00 hod. pořádá obec Charvatce pálení čarodějnic. Bude připraveno opékání buřtů a jiné občerstvení s posezením. Místo pro shromažďování dřevěných zbytků z prořezů stromů a dřeva ze zahrad je určeno za malým rybníkem u sádek stejně jako v roce 2021. Pro zájemce je připraven v sobotu 23.4.2022 v čase po 13.00 hod. svoz dřeva na určené místo. Zájemci ať připraví dřevo k silnici před svým domem a svůj zájem ohlásí na tel.: 724 186 486.

Firma Svoboda Lučice bude prodávat v pátek 6. května 2022 v 11.20 hodin u OÚ nosné kuřice, stáří 19 týdnů, cena 205,- Kč/kus, barva červená a černá a rozkrmené krůty , stáří 7 týdnů, cena 300,- Kč/kus. Krůty nutno objednat!
Objednání je možné na  tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz