oficiální stránky obce

Aktuality

DRUBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda – Havel bude prodávat v úterý 3. května 2022 v 10:00 hod. u Obecního domu v Charvatcích kuřice hnědé, černé a bílé stáří 18-21 týdnů za cenu 220 -240,- Kč/ks, krůty – stáří 8 týdnů, cena 330,- Kč/ks. Objednání (doporučujeme) je možné na tel.: 777989 978 nebo drubezarna.mirovka@seznam.cz.

Vzhledem k možnosti pořízení dětských herních prvků byl přepracován projekt Přírodní zahrady v Topolové na Dětské hřiště se zahradou, který je postupně realizován. Dne 9.4.2022 je plánovaná výsadba dřevin a keřů, která proběhne formou “brigády”. Všichni jste srdečně zváni.

Plánek rozmístění prvků: topolova-hriste_v2

Spolek přátel Charvatců Vás zve na tradiční Obecní velikonoční zábavu, která se uskuteční 17.4.2022 od 20.00 hod. v Obecním domě. Připravena je bohatá tombola. Přijďte se zabavit, dokud nám to podmínky dovolují. 

Oznamujeme občanům, že je v obci po pravé straně cesty k Záhumenskému rybníku (za panem Poživilem) přistaven kontejner na bioodpad. Žádáme občany, aby zde vyváželi jenom kompostovatelný odpad (tráva, listí a pod.). Větve do kontejneru nepatří. Likvidace větví proběhne “pálením čarodějnic” 30.4.2022. Místo k ukládání dřeva a větví bude určeno 22.4.2022.

Ve dnech  29.12.2021 v 16.00 -18.00, 4.1.2022 v 14.00-16.00, 5.1.2022 v 10.00-12.00 hod. je možné na OÚ uhradit v hotovosti poplatek za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2022. Na základě zákona 541/2020 Sb. o odpadech a novely zákona o místních poplatcích 565/1990 schválilo zastupitelství obce na svém veřejném zasedání dne 16.12.2021 výši poplatků za komunální odpad. Komunální odpad: 120l – 2028,- Kč; 240l – 4056,- Kč frekvence vývozu jednou za dva týdny (každý sudý čtvrtek); 120l – 4056,- Kč frekvence vývozu jednou za týden (každý čtvrtek);  minimální poplatek za odpad (hradí každý majitel nemovitosti s popisným nebo evidenčním číslem v katastru obce, který nehradí poplatek za popelnici)– 468,- Kč. Tradiční poplatek za tříděný odpad je již zahrnut v jednotlivých poplatcích za komunální odpad. Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo převodem na účet obce – č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení. Splatnost poplatku je do 31.1.2022. Známky pro označení popelnice budou k vyzvednutí na OÚ v čase prodeje a v úředních hodinách pokladny. Nabízíme také možnost koupě 120l pytle na směsný odpad v obchůdku u pí. Puldové za cenu 78,- Kč. Výše poplatku za psa je 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost poplatku je 31.1.2022. Současně s poplatkem odevzdejte fotografii do obecního registru psů pokud jste tak již neudělali v loňském roce. Předem děkujeme za spolupráci.