oficiální stránky obce

Aktuality

K objasnění a doplnění informací o Krizovém opatření vlády přijatého dne 26.2.2021 zveřejňujeme odpovědi na předpokládané dotazy upřesňující způsob jeho dodržování: otazky-a-odpovedi-covid-19 a ke stažení vzory potvrzení a prohlášení potřebných k cestování mezi okresy: cestne-prohlaseni-covid-vzorformular-cesty-mimo-praci-covid-19potvrzeni-zamestnavatele-na-vice-cest-do-prace-covid-19.

Obec Charvatce zajistila očkování osob nad 70 let proti COVID-19 přímo v obci. Závazně se můžete přihlásit osobně v sobotu 27.2.2021 na Obecním úřadě v čase od 15.00 -17.00 hod. nebo na tel.:  724186486 u p. O. Puldy a to do 28.2.2021. Pro přihlášení si sebou doneste zdravotní kartičku a občanský průkaz.  Na termín očkování je nutné přinést sebou vyplněný přiložený SOUHLAS 001-3-souhlas-ockovani-covid-19 

 

Ostatní zajistíme, případně podáme další informace.

 Očkování proběhne brzo.

 

Je to důležitý krok k dobrému zdraví !

 

Firma DEBLICE – lesy vyhlašuje akci na dodávky palivového dříví – a to:

Za prvé: Doprava za poloviční cenu

Za druhé: Snížení cen dříví na nejnižší úroveň v roce

Za třetí: Nabídka klád v celých délkách přímo z lesa

Více informací a kontakt na www.deblicelesy.cz

 

 

MŠ Lipová Charvatce bude v čase od 18.1.2021 – 21.1.2021 z důvodu karantény nařízené KHS Středočeského kraje dočasně uzavřena. O případném prodloužení uzavření MŠ (karantény) budou rodiče informováni vedením MŠ a na stránkách obce Charvatce.

Zveřejňujeme  informace od MUDr. Leo Škubala ohledně očkování proti nemoci COVID-19:

Od 15.1.2021 by měla být zpřístupněna na internetu aplikace k registraci obyvatel nad 80 let, kteří mají zájem o očkování proti nemoci COVID-19. JE ŠÍŘENA FÁMA, ŽE REGISTRACI PROVÁDĚJÍ PRAKTICI…NENÍ TO PRAVDA!!!!!!!!!

VAKCINA BIONTECH-PFIZER .. je skladována při -70 C…manipulovat s ní mohou certifikovaná očkovací pracoviště.

Senioři nad 80 let budou po proběhlé registraci vyzváni na svůj telefon k dostavení se na aplikaci očkovací látky DO OČKOVACÍHO CENTRA.

Aplikace k registraci na očkováníhttps://registrace.mzcr.cz/

Každý, kdo bude vyzván k očkování, si vytiskne, vyplní a odevzdá při očkování “Prohlášení pacienta o jeho zdravotním stavu…. “. V případě potřeby je možné tiskopis Prohlášení  vyzvednout také na OÚ Charvatce.  Všechny nahlášené zájemce o očkování postupně budou zvaní. Vyčkejte na zavolání Očkovacího pracoviště. Záleží stále na počtu vakcín, které budou dostupné.

prohlaseni_pacienta_o_jeho_zdravotnim_stavu_pred_ockovanim_na_covid-19_3

 

Obecní úřad Charvatce počínaje 13.1.2021 nově rozšiřuje úřední hodiny a to následovně:

ÚŘEDNÍ HODINY:
sudý týden: středa

Podatelna, pokladna:       16.00 – 18.00 hod.
Starosta, místostarosta: 18.00 – 19.00 hod.

Přihlášení k trvalému pobytu lze vyřídit jenom za přítomnosti starosty nebo místostarosty.

Dle informací sdělených firmou COMPAG začíná ve čtvrtek 14.1.2021 nový cyklus dvoutýdenního svozu směsného odpadu pro rok 2021, co znamená, že 14.1.2021 fa. COMPAG vyveze všechny popelnice a pak každé 2 týdny ti popelnice, které mají nalepenou dvoutýdenní (modrou) známku. (t.j. každý sudý kalendářní týden).

Poplatek za psa na rok 2020 je možné uhradit v čase prodeje známek na popelnice a to ve dnech  30.12.2020 v 13.00-15.00 hod., 6.1.2021 v 13.00-15.00 hod. a 13.1.2020 v 16.00-18.00 hod. a v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet obce: č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení . Výše poplatku je 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost poplatku je 31.1.2021. Současně s poplatkem odevzdejte fotografii do obecního registru psů pokud jste tak neudělali v loňském roce. Předem děkujeme za spolupráci.