oficiální stránky obce

Aktuality

Ve dnech  30.12.2020 v 13.00 -15.00, 6.1.2021 v 13.00-15.00, 13.1.2021 v 16.00-18.00 hod. je možné na OÚ uhradit v hotovosti poplatek za komunální a tříděný odpad a poplatek za psa na rok 2021. Na základě zákona 185/2001 Sb. o odpadech a zvýšení nákladů za likvidaci odpadu vzniklého na území obce v uplynulém roce schválilo zastupitelství obce na svém veřejném zasedání dne 10.12.2020 výši poplatků za komunální a tříděný odpad. Komunální odpad: 120l – 1050,- Kč; 240l – 2000,- Kč frekvence vývozu jednou za dva týdny (každý sudý čtvrtek); 120l – 2200,- Kč frekvence vývozu jednou za týden (každý čtvrtek);  42 svozů ročně: nádoba 120l – 1700,- Kč; tříděný odpad – 550,- Kč. Poplatek za tříděný odpad je povinen zaplatit dle obecní vyhlášky majitel každého č.p. a ev. č. v katastru obce.. Platba převodem na účet obce – č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení. Splatnost poplatku je do 31.1.2021. Známky pro označení popelnice budou k vyzvednutí na OÚ v čase prodeje a v úředních hodinách.

 

 

Dne 25.10.2020 v 8.30 hod. se v naši obci uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Upozorňujeme na dochvilnost. Firma zde bude jen krátce.

Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budou brány pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru firma COMPAG převezme také:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
  • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
  • drobné baterie a monočlánky
  • plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

Stanoviště firmy COMPAG bude opět na prostranství u hospodářského dvora (u prodejny masa a uzenin).

Obec Charvatce a spolky působící v obci Vás zvou dne 27.9.2020 po 13.00 hod. na CHARVATSKÉ SLAVNOSTI. Slavnosti se konají na nově zkolaudované Charvatecké návsi. Připraveno je bohaté občerstvení, přivítací přípitek, doprovodní program pro děti, znovuotevření dětského hřiště s pískovištěm, výstava veteránů včetně traktorů a zemědělské techniky, prohlídka soutěžní a zásahové techniky SDH Charvatce, nový dopravní automobil SDH, sportovní aktivity, hudba k poslechu i tanci a jiné zajímavosti. Všichni jste srdečně zváni!

 


Přijďte vdechnout monumentální stavbě život !

 

 

 

 

 

Po dlouhé době čekání  a příprav zahájí dne 29.9.2020 v 6.30 hod. svoji činnost Mateřská škola Lipová Charvatce. Díky obětavému přístupu pani ředitelky Marie Pulcové a zřizovatele Obce Charvatce,  se povedlo v neobvykle krátkém čase vytvořit zázemí pro pokojný rozvoj dětí předškolního věku. Děkujeme všem rodičům za důvěru, pochopení a trpělivost.

Kontakt: Mateřská škola Lipová Charvatce, příspěvková organizace
                 Charvatce 100, 294 45 Charvatce
                 Tel.: 608 606 739
                 email: reditelka@mscharvatce.cz

                  č. účtu: 123-2540060257/0100

 

Dnem 25.6.2020 (čtvrtek) začne dle informací dodavatele stavby příprava povrchu pro pokládku finálního asfaltového povrchu komunikací a samotná pokládka v lokalitě Topolová. Detailní informace včetně omezení a uzavření najdete v přiloženém letáku nebo na tel.: 603412044

V těch dnech použijte k parkování vozidel místa v Dubové aleji nebo volná parkovací místa v blízkém okolí lokality.

upozorneni-topolova

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Obec Charvatce vyhlašuje dnem 8.6.2020 KONKURS na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Lipová Charvatce, příspěvková organizace. Termín podání přihlášek je do 12.7.2020 do 12.00 hod. na OÚ Charvatce nebo poštou na adresu:: Obec Charvatce, Obecní úřad Charvatce, Charvatce č.p. 78, 294 45 Jabkenice. Podrobné informace ke konání konkursu, obsahu přihlášek a požadované kvalifikaci naleznete na Úřední desce nebo zde:

Vážení spoluobčané. 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na “Vítání občánků obce Charvatce 2020“. Vítání je plánováno na neděli 21.6.2020 v čase mezi 9-11 hodinou (čas bude specifikován). Na tento obřad jsou zvány děti narozené v letech 2019-2020 s trvalým bydlištěm v obci Charvatce. Přihláška, další informace a kontakt jsou k nalezení v příloze. Těšíme se na Vás 🙂