oficiální stránky obce

VaK Nymburk oznamuje občanům obce Charvatce, že vzhledem k nutnosti provedení revize na elektroinstalaci čerpací stanice odpadních vod, je žádá o umožnění přístupu k tomuto zařízení, jehož jsou provozovatelem. Zákon jim ukládá jednou za 4 roky provést periodickou revizi.

Revize budou prováděny ve Vaší obci v měsíci srpnu 2022 vždy o víkendech

Kontrolní měření potřebné k vystavení revizí bude provádět pan Bašta Jaroslav.

 Telefon: 608 780 714    

  vak-nymburk-revize-elektroistalace-kaalizaci-pripojky

  vak-nymburk-revize-elektroistalace-kaalizaci-pripojky_prukaz