oficiální stránky obce

Dne 22.9.2022 započali stavební práce za účelem úprav dispozic Obecního domu. Hlavním cílem je zvětšení vnitřních prostor Hospody a její zpřístupnění hlavním vchodem od silnice, zefektivnění provozu Obchůdku, rozšíření kapacity Společenského sálu o prostory bývalého Obecního úřadu a rekonstrukce kanalizace v prostorách . Z tohoto důvodu byl provoz obchůdku přestěhován do vnitřních prostor Hospody a provoz hospody pokračuje pod přístřeškem za Obecním domem. Dle postupu staveních prací budou provozy obou subjektů aktualizovány. O případných změnách budou občané informováni obvyklými způsoby.