oficiální stránky obce

Ve dnech  29.12.2022 v 10.00 -12.00, 6.1.2023 v 13.00-15.00 a dále v úředních hodinách pokladny je možné na OÚ uhradit v hotovosti poplatek za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2023. Na základě zákona 541/2020 Sb. o odpadech a novely zákona o místních poplatcích 565/1990 schválilo zastupitelství obce na svém veřejném zasedání dne 16.12.2021 výši poplatků za komunální odpad. Komunální odpad: 120l – 2028,- Kč; 240l – 4056,- Kč frekvence vývozu jednou za dva týdny (každý sudý čtvrtek); 120l – 4056,- Kč frekvence vývozu jednou za týden (každý čtvrtek);  minimální poplatek za odpad (hradí každý majitel nemovitosti s popisným nebo evidenčním číslem v katastru obce, který nehradí poplatek za popelnici)– 468,- Kč. Tradiční poplatek za tříděný odpad je již zahrnut v jednotlivých poplatcích za komunální odpad. Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo převodem na účet obce – č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení. Splatnost poplatku je do 31.1.2023. Známky pro označení popelnice budou k vyzvednutí na OÚ v čase prodeje a v úředních hodinách pokladny. Nabízíme také možnost koupě 120l pytle na směsný odpad v obchůdku u pí. Puldové za cenu 78,- Kč. Výše poplatku za psa je 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost poplatku je 31.1.2023. Současně s poplatkem odevzdejte fotografii do obecního registru psů pokud jste tak již neudělali v minulosti. Předem děkujeme za spolupráci.