oficiální stránky obce

Na základě Veřejné vyhlášky 1/2021 schválené obecním Zastupitelstvem dne 16.12.2021 uvádíme v přehledné formě informaci o výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (ceny jsou uvedeny včetně poplatku za tříděný odpad):

nádoba 120l jednou za dva týdny – 2028,- Kč  
nádoba 120l každý týden – 4056,- Kč,
nádoba 240l jednou za dva týdny – 4056,- Kč,
minimální poplatek 
(bez sběrné nádoby na směsný odpad) – 468,- Kč

Poplatek je splatný z každé nemovitosti  s popisným nebo evidenčním číslem na území obce a to do 31.1.2023.

Nabízíme možnost zakoupení pytle 120l za 78,- Kč (v prodeji v krámě u pí. Puldové od 2.1.2023)