oficiální stránky obce

Fy. METRONET informuje o plánovaném výpadku všech svých služeb dne 7.3.2023 mezi 00:00 až 06:00. V tento čas bude probíhat výměna hlavních aktivních prvků v datacentrech CE COLO a TTC Praha. V tomto časovém intervalu může docházet k výpadkům všech služeb v délce od několika vteřin až po několik minut. Výměna aktivních prvků je nezbytná pro zkvalitnění a zkapacitnění celé telekomunikační sítě.