oficiální stránky obce
Ing. Ján Marček

Ing. Ján Marček

V ulici za Obecním domem je přistaven kontejner na větve, který lze v případě zájmu využít. Prosíme občany, aby do kontejneru vhazovali pouze větve a klestí, nikoliv klasický bioodpad (tráva, plevel, zbytky vňatí, …) Ten je možné ukládat do kontejneru v ulici k rybníku. Kontejner bude vyvežen po jeho naplnění. V případě zájmu může být po dohodě znovu přistaven.

Dovolte nám pozvat Vás  touto cestou na připravované společenské akce v naši obci v měsících říjen a listopad:

27.10.2023 – Hospoda U Námořníka – Společenský večer při deskových hrách 

11.11.2023 – Akce občanů – Svatomartinský maškarní rej 

12.11.2023 – Obec – Vítání občánků 

17.11.2023 – Hospoda u Námořníka – Společenské hry 

25.11.2023 – Akce občanů – Představení vize Pro Charvatce 

 

Obec Charvatce zve děti narozené v roce 2022 a 2023 trvale bydlící v naši obci a jejich rodiče a rodinné příslušníky na již tradiční slavnostní Vítání občánků, které se uskuteční 12.11.2023 v Obecním domě. V případě zájmu rádi přivítáme i starší děti, které se ještě této slavnosti nezúčastnili. Prosíme zájemce o vyplnění a doručení přiložené přihlášky v tištěné podobě na obecní úřad, nebo mailem na adresu uvedenou v přihlášce a to do neděle 29.10.2023. Čas slavnosti bude ještě upřesněn a zveřejněn. Těšíme se na Vás.

vitani-obcanku-charvatce-2023-souhlas-prihlaska

Ordinace praktického lékaře v Zdravotním středisku Semčice sděluje, že ve dnech 26.10-27.10.2023 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené. V době dovolené zastupuje MUDr.Radmila Hrušková v ordinacích Dobrovice: tel. 326 398 254 a Březno: tel. 326 399 227

Na základě projeveného zájmu občanů projednalo vedení obce s firmou COMPAG možnost svozu a likvidace BIO odpadu formou popelnic. Svoz je možný po zakoupení nádoby na BIO odpad v ceně 850,-Kč a uhrazení ročního poplatku 1400,- Kč. Doba svozu je duben – listopad 1x týdně (v součtu 35 svozů). Služba je podmíněna zájmem 10-ti občanů.

Pražská integrovaná doprava informuje, že od 22. července do 6. srpna 2023 budou z důvodu úplné uzavírky tř. Václava Klementa v Mladé Boleslavi mezi Muzeum ŠKODA a ul. Jaselská změněny jízdní řády autobusových linek PID.

 

Pro všechny linky budou zrušeny zastávky:

  • Mladá Boleslav, Jaselská VZP
  • Mladá Boleslav, U Sportu
  • Mladá Boleslav, nám. Republiky
  • Mladá Boleslav, Na výstavišti.

pid-vyveska-mlada-boleslav-tr-vaclava-klementa

Víceúčelové hřiště v obci Charvatce bude v letních měsících, 
tj. ode dnešního dne do 31.8.2023, po celou dobu otevřeno a přístupno pro děti.

Upozorňujeme, že vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí.
Prosím, udržujte v prostorách hřiště a jeho okolí pořádek.

Dále informujeme, že stále platí rezervační systém hřiště, který je v tomto případě nadřazený volnému vstupu na hřiště.

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do odvolání zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ.

Zastupitelstvo obce s politováním oznamuje, že veřejná schůze OZ plánována na den 30.6.2023 se z technických důvodů nekoná. O novém termínu jejiho konání budeme občany včas informovat.