oficiální stránky obce

Aktuality

Ve volbách do zastupitelstva obce Charvatce konaných dne 25.3.2023 byli do zastupitelstva obce Charvatce zvoleni: Oldřich Pulda, Josef Suchý, Vladimír Šťastný, Michaela Čerychová, Zdeněk Dvorský, Tomáš Langer a Petr Farbiak. Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce.

Fy. METRONET informuje o plánovaném výpadku všech svých služeb dne 7.3.2023 mezi 00:00 až 06:00. V tento čas bude probíhat výměna hlavních aktivních prvků v datacentrech CE COLO a TTC Praha. V tomto časovém intervalu může docházet k výpadkům všech služeb v délce od několika vteřin až po několik minut. Výměna aktivních prvků je nezbytná pro zkvalitnění a zkapacitnění celé telekomunikační sítě.

 

Společnost PID Praha informje o nadcházející změně jízdních řádů autobusových linek PID od 5. března 2023. Jízdní řády naleznete také na webu www.pid.cz, pro vyhledání spojení již můžete využít aplikaci PIDlítačka nebo IDOS s nastavením jízdních řádů „Praha + PID“.

zmeny-autobusovych-jr-od-5-brezna-2023

Jízdní řád linky 499 Nymburk – Mladá Boleslav přes Semčice:
230305_499-jr

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci ve ČTVRTEK dne 2.3., požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb za 550 Kč, čištění plynových kotlů za 550 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1.100 Kč. Dále nabízí vložkování, frézování kominu.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Sdružení Jednotné Charvatce Vás zve na Valentýnské setkání konané v sobotu 11.2.3023 v 16.00 hod. v sále Obecního domu.

 

Vzhledem k výskytu ohniska nákazy ptačí chřipky v obci Týnec u Dobrovice, vydala státní veterinární správa dne 9.1.2023 Nařízení ohledně opatření k zabránění šíření nákazy. Dle nařízení je obec Charvatce zařazena do Pásma dozoru. Celé znění Nařízení včetně opatření týkajících se naší obce je zveřejněno na úřední desce obce.

Na základě Veřejné vyhlášky 1/2021 schválené obecním Zastupitelstvem dne 16.12.2021 uvádíme v přehledné formě informaci o výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (ceny jsou uvedeny včetně poplatku za tříděný odpad):

nádoba 120l jednou za dva týdny – 2028,- Kč  
nádoba 120l každý týden – 4056,- Kč,
nádoba 240l jednou za dva týdny – 4056,- Kč,
minimální poplatek 
(bez sběrné nádoby na směsný odpad) – 468,- Kč

Poplatek je splatný z každé nemovitosti  s popisným nebo evidenčním číslem na území obce a to do 31.1.2023.

Nabízíme možnost zakoupení pytle 120l za 78,- Kč (v prodeji v krámě u pí. Puldové od 2.1.2023)