oficiální stránky obce

Aktuality

Ve dnech  29.12.2022 v 10.00 -12.00, 6.1.2023 v 13.00-15.00 a dále v úředních hodinách pokladny je možné na OÚ uhradit v hotovosti poplatek za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2023. Na základě zákona 541/2020 Sb. o odpadech a novely zákona o místních poplatcích 565/1990 schválilo zastupitelství obce na svém veřejném zasedání dne 16.12.2021 výši poplatků za komunální odpad. Komunální odpad: 120l – 2028,- Kč; 240l – 4056,- Kč frekvence vývozu jednou za dva týdny (každý sudý čtvrtek); 120l – 4056,- Kč frekvence vývozu jednou za týden (každý čtvrtek);  minimální poplatek za odpad (hradí každý majitel nemovitosti s popisným nebo evidenčním číslem v katastru obce, který nehradí poplatek za popelnici)– 468,- Kč. Tradiční poplatek za tříděný odpad je již zahrnut v jednotlivých poplatcích za komunální odpad. Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo převodem na účet obce – č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení. Splatnost poplatku je do 31.1.2023. Známky pro označení popelnice budou k vyzvednutí na OÚ v čase prodeje a v úředních hodinách pokladny. Nabízíme také možnost koupě 120l pytle na směsný odpad v obchůdku u pí. Puldové za cenu 78,- Kč. Výše poplatku za psa je 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost poplatku je 31.1.2023. Současně s poplatkem odevzdejte fotografii do obecního registru psů pokud jste tak již neudělali v minulosti. Předem děkujeme za spolupráci.

Zveme vás do Mateřského centra KLUBÍK v Charvatcích. Scházíme se v horním patře Obecního domu (Charvatce 78), v bývalém Obecním úřadě každý čtvrtek v čase 9:15 – ca 11:00 hod., pokud nebude na facebookové  skupině domluveno jinak. Bližší informace v přiloženém plakátku: 2022_11_20_klubik

Spolek přátel Charvatců ve spolupráci s obcí Charvatce vás zve v neděli 27.11.2022 v 18.15 hod. na Adventní koncert dětského sboru ZŠ Dalovice, který se uskuteční u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu na Charvatecké návsi.

 

SDH Charvatce ve spolupráci s obcí srdečně zve rodiče a děti v sobotu 26.11.2022 od 14.00 hod.  na sál Obecního domu na Vánoční zdobení. Čeká Vás zdobení perníčků, výroba adventních věnců, vánočních přání a další …

 

Ve volbách do zastupitelstva obce Charvatce konaných ve dnech 23. a 24.9.2022 byli do zastupitelstva obce Charvatce zvoleni: Tomáš Langer, Pavel Boháček st., Zdeněk Dvorský, Petr Farbiak, Ján Marček, Petra Knížková a Oldřich Pulda. Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce.

Dne 22.9.2022 započali stavební práce za účelem úprav dispozic Obecního domu. Hlavním cílem je zvětšení vnitřních prostor Hospody a její zpřístupnění hlavním vchodem od silnice, zefektivnění provozu Obchůdku, rozšíření kapacity Společenského sálu o prostory bývalého Obecního úřadu a rekonstrukce kanalizace v prostorách . Z tohoto důvodu byl provoz obchůdku přestěhován do vnitřních prostor Hospody a provoz hospody pokračuje pod přístřeškem za Obecním domem. Dle postupu staveních prací budou provozy obou subjektů aktualizovány. O případných změnách budou občané informováni obvyklými způsoby.

VaK Nymburk oznamuje občanům obce Charvatce, že vzhledem k nutnosti provedení revize na elektroinstalaci čerpací stanice odpadních vod, je žádá o umožnění přístupu k tomuto zařízení, jehož jsou provozovatelem. Zákon jim ukládá jednou za 4 roky provést periodickou revizi.

Revize budou prováděny ve Vaší obci v měsíci srpnu 2022 vždy o víkendech

Kontrolní měření potřebné k vystavení revizí bude provádět pan Bašta Jaroslav.

 Telefon: 608 780 714    

  vak-nymburk-revize-elektroistalace-kaalizaci-pripojky

  vak-nymburk-revize-elektroistalace-kaalizaci-pripojky_prukaz