oficiální stránky obce

Aktuality

Obec Charvatce a Sbor dobrovolných hasičů Charvatce srdečně zve všechny děti, občany, rodáky a přátelé na CHARVATECKÉ SLAVNOSTI 2022 a DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční  v sobotu 3.9.2022 na Charvatecké návsi a přilehlém okolí a to u příležitosti ukončení letních prázdnin a 640. výročí první zmínky o obci. Pestrý program pro děti i dospělé bude zahájen ve 13.00 hod.

 

 

Obec Charvatce zve děti narozené v roce 2021 a 2022 trvale bydlící v naši obci a jejich rodiče a rodinné příslušníky na již tradiční slavnostní Vítání občánků, které se uskuteční 19.6.2022 v Obecním domě. V případě zájmu rádi přivítáme i starší děti, které se ještě této slavnosti nezúčastnili. Prosíme zájemce o vyplnění a doručení přiložené přihlášky v tištěné podobě na obecní úřad, nebo mailem na adresu uvedenou v přihlášce a to do neděle 5.6.2022. Čas slavnosti bude ještě upřesněn a zveřejněn. Těšíme se na Vás.

charvatce-souhlas-prihlaska-vitani-obcanku

 

VaK Nymburk a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací zakazuje s okamžitou platností napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu. Napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu není v souladu s uzavřenými smlouvami.

V sobotu 30.4.2022 v 20.00 hod. pořádá obec Charvatce pálení čarodějnic. Bude připraveno opékání buřtů a jiné občerstvení s posezením. Místo pro shromažďování dřevěných zbytků z prořezů stromů a dřeva ze zahrad je určeno za malým rybníkem u sádek stejně jako v roce 2021. Pro zájemce je připraven v sobotu 23.4.2022 v čase po 13.00 hod. svoz dřeva na určené místo. Zájemci ať připraví dřevo k silnici před svým domem a svůj zájem ohlásí na tel.: 724 186 486.

Firma Svoboda Lučice bude prodávat v pátek 6. května 2022 v 11.20 hodin u OÚ nosné kuřice, stáří 19 týdnů, cena 205,- Kč/kus, barva červená a černá a rozkrmené krůty , stáří 7 týdnů, cena 300,- Kč/kus. Krůty nutno objednat!
Objednání je možné na  tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz 

DRUBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda – Havel bude prodávat v úterý 3. května 2022 v 10:00 hod. u Obecního domu v Charvatcích kuřice hnědé, černé a bílé stáří 18-21 týdnů za cenu 220 -240,- Kč/ks, krůty – stáří 8 týdnů, cena 330,- Kč/ks. Objednání (doporučujeme) je možné na tel.: 777989 978 nebo drubezarna.mirovka@seznam.cz.