oficiální stránky obce

Aktuality

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci ve ČTVRTEK dne 2.3., požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb za 550 Kč, čištění plynových kotlů za 550 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1.100 Kč. Dále nabízí vložkování, frézování kominu.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Sdružení Jednotné Charvatce Vás zve na Valentýnské setkání konané v sobotu 11.2.3023 v 16.00 hod. v sále Obecního domu.

 

Vzhledem k výskytu ohniska nákazy ptačí chřipky v obci Týnec u Dobrovice, vydala státní veterinární správa dne 9.1.2023 Nařízení ohledně opatření k zabránění šíření nákazy. Dle nařízení je obec Charvatce zařazena do Pásma dozoru. Celé znění Nařízení včetně opatření týkajících se naší obce je zveřejněno na úřední desce obce.

Na základě Veřejné vyhlášky 1/2021 schválené obecním Zastupitelstvem dne 16.12.2021 uvádíme v přehledné formě informaci o výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (ceny jsou uvedeny včetně poplatku za tříděný odpad):

nádoba 120l jednou za dva týdny – 2028,- Kč  
nádoba 120l každý týden – 4056,- Kč,
nádoba 240l jednou za dva týdny – 4056,- Kč,
minimální poplatek 
(bez sběrné nádoby na směsný odpad) – 468,- Kč

Poplatek je splatný z každé nemovitosti  s popisným nebo evidenčním číslem na území obce a to do 31.1.2023.

Nabízíme možnost zakoupení pytle 120l za 78,- Kč (v prodeji v krámě u pí. Puldové od 2.1.2023)

Ve dnech  29.12.2022 v 10.00 -12.00, 6.1.2023 v 13.00-15.00 a dále v úředních hodinách pokladny je možné na OÚ uhradit v hotovosti poplatek za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2023. Na základě zákona 541/2020 Sb. o odpadech a novely zákona o místních poplatcích 565/1990 schválilo zastupitelství obce na svém veřejném zasedání dne 16.12.2021 výši poplatků za komunální odpad. Komunální odpad: 120l – 2028,- Kč; 240l – 4056,- Kč frekvence vývozu jednou za dva týdny (každý sudý čtvrtek); 120l – 4056,- Kč frekvence vývozu jednou za týden (každý čtvrtek);  minimální poplatek za odpad (hradí každý majitel nemovitosti s popisným nebo evidenčním číslem v katastru obce, který nehradí poplatek za popelnici)– 468,- Kč. Tradiční poplatek za tříděný odpad je již zahrnut v jednotlivých poplatcích za komunální odpad. Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo převodem na účet obce – č. ú.: 30820181/0100, variabilní symbol č.p., ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení. Splatnost poplatku je do 31.1.2023. Známky pro označení popelnice budou k vyzvednutí na OÚ v čase prodeje a v úředních hodinách pokladny. Nabízíme také možnost koupě 120l pytle na směsný odpad v obchůdku u pí. Puldové za cenu 78,- Kč. Výše poplatku za psa je 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost poplatku je 31.1.2023. Současně s poplatkem odevzdejte fotografii do obecního registru psů pokud jste tak již neudělali v minulosti. Předem děkujeme za spolupráci.

Zveme vás do Mateřského centra KLUBÍK v Charvatcích. Scházíme se v horním patře Obecního domu (Charvatce 78), v bývalém Obecním úřadě každý čtvrtek v čase 9:15 – ca 11:00 hod., pokud nebude na facebookové  skupině domluveno jinak. Bližší informace v přiloženém plakátku: 2022_11_20_klubik

Spolek přátel Charvatců ve spolupráci s obcí Charvatce vás zve v neděli 27.11.2022 v 18.15 hod. na Adventní koncert dětského sboru ZŠ Dalovice, který se uskuteční u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu na Charvatecké návsi.

 

SDH Charvatce ve spolupráci s obcí srdečně zve rodiče a děti v sobotu 26.11.2022 od 14.00 hod.  na sál Obecního domu na Vánoční zdobení. Čeká Vás zdobení perníčků, výroba adventních věnců, vánočních přání a další …