oficiální stránky obce

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Charvatce datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  • Elektronická adresa elektronické podatelny: oldrich.pulda@tiscali.cz
  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny: sudý týden: středa od 18.00 do 19.00 hodin

Prostudujte před odesláním